Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi truy cập trang web keohay247.com.

Chính sách bảo mật của trang web keohay247.com:

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký một tài khoản, tham gia các cuộc thảo luận trên diễn đàn hoặc thực hiện một số hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn.

Keohay247 là gì
Keohay247 là gì

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của người dùng.

Tuyên bố về quyền tác giả:

Tất cả nội dung trên trang web keohay247.com được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định về sở hữu trí tuệ. Mọi hành vi sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi mà không được sự cho phép của chúng tôi sẽ bị coi là vi phạm quyền tác giả và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp phép trước khi thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến nội dung của chúng tôi.